Vår vallokal ligger på vår väg till Stadion. I söndags när vi promenerade till vallokalen för att lägga vår röst i EU-valet såg vi plötsligt denna gatuskylt pekande mot Stadion med metaforen ”Det blåser på toppen”. Vi har kommit där många gånger på väg till eller från match utan att notera detta konstverk. Se vidare https://www.magnusthierfelder.com/detblserptoppen

Metaforen fick plötsligt ytterligare laddning med tanke på dess placering. Den kan syfta på EU-valet och det kommande vindkantringen till brunhögern i parlamentet eller på den aktuella turbulensen i MFF-ledningen. Det lär dröja innan den nya maktbalansen i Bryssel har satt sig – men det fortsätter att storma i Frankrike med ett nyval till Nationalförsamlingen. MFF-ledningen tog ganska snabbt det viktiga symboliska beslutet att avsätta Pontus J som lagkapten i förhoppningen att stormen ska dra över.

Samtidigt som det var val till EU-parlamentet var Sverige osedvanligt framgångsrika på sprintdistanser på friidrotts-EM. De svenska framgångarna i fotbolls-EM kommer av naturliga skäl helt att utebli. Samtidigt som det är valrörelser på gång i Frankrike och Storbritannien och snåriga regeringsförhandlingar i Nederländerna och Belgien, krig i Ukraina ska länderna sparka boll i Tyskland. ”Storbritannien” deltar för säkerhets skull med två lag – Skottland och England. Fotboll och politik hänger tydligen ihop – men det är oklart för en utsliten statsvetare hur det hänger ihop?

Det enda som tycks evigt är att det blåser på toppen.