Igår dök en gammal bekant upp i det klassiska tvprogrammet “Fråga Lund”. Tillsammans med några andra lät hon sig utsättas för ett experiment om noceboeffekt. Nocebo, lärde jag mig, är motsatsen till placebo. Experimentet gick i princip ut på att försökspersonerna skulle känna av elektromagnetisk strålning när spänningen i ett elnät ökade. Poängen var att det fanns ingen ökad spänning det var bara försöksledaren som berättade att spänningen ökade. (Jmf Milgramexperiment). Till skillnad från flera av de andra försökspersonerna kände vår malmövän inte något. A va’ då va’ som vi säger i Malmö.

En ljuspunkt har vi i Malmö och den ligger nära så vi har bra koll. En ovanligt stötande ljuspunkt när vi alla uppmanas att släcka ljuset när vi inte är i rummet för att minska elförbrukningen och därmed dämpa prisökningen på el. När det är match på Stadion är det självklart med kraftiga strålkastare. Ett par timmar innan matchstart och en kanske en timme efter matchslut är också försvarligt. Flera timmar efter matchen och vid andra otaliga tillfällen är det stötande. Om nu MFF inte kan ta ledningen i allsvenskan så kunde man åtminstone visa att man är upplyst och vill ta ett ledande samhällsansvar?

De senaste veckornas ”avslöjande” i Iran är djupt upprörande. Inte bara Irans kvinnor vill bli ”avslöjade” utan de vill också avslöja mullornas och patriarkatets orimliga förtryck och upplysa världen om detta. En upplysning som har vårt fulla stöd.