Dags att fira ett 100års jubileum? Den 27 augusti 1922 genomfördes den första folkomröstningen i Sverige. Kvinnor hade just erhållit rösträtt. Förbudslinje fick 49%-. Nästan likartade andelar män som kvinnor röstade mot respektive för förbud. Hade valdeltagandet – som idag – varit högre för kvinnor än män som röstat hade det kanske blivit ett förbud? Observera! Detta är inte argument mot kvinnlig rösträtt. Men kanske vi bör betänka det rimliga i folkomröstningar.

//sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_rusdrycksf%C3%B6rbud_i_Sverige_1922#Resultatet_i_tabellform[15

Folkomröstningen om vänster/högertrafik 1955 resulterade i att nästan 85% röstade för bibehållen vänstertrafik! Dessbättre hade vår folkvalda riksdag modet att trots allt många år senare införa högtrafik.

Ett par efterföljande folkomröstningar om pension och avveckling/utbyggnad av kärnkraft båda med tre alternativ spelade bollen tillbaka till riksdagspolitikerna. De fick inte abdikera från sitt uppdrag att fatta svåra beslut.

Vi har val till riksdag, regioner och kommuner för att vi alla inte ska behöva ta ställning till komplexa samhällsproblem med långsiktiga konsekvenser dagligdags. Det är det som vi avlönar våra förtroendevalda för. Ät vi inte nöjda med deras beslut efter fyra år har vi möjlighet att ersätta dem.

Vi har nu haft folkomröstningar i hundra år i Sverige. Resultaten är inte uppmuntrande. Låt 100-åringen vila i frid!

: