Vem borde ha gjort vad, när och hur?

”Plötsligt” dök det upp en okänd influensa. Vad var det? En traditionell vinterinfluensa eller något sars-liknande? De kortfattade rapporter vi kunde följa i Thailand i mitten av januari antydde att det var något sarsliknande. När vi kom hem i slutet av januari fanns utbrotten enbart i Kina och Sydkorea. I början av februari kunde vi utan tvekan från myndigheterna besöka barn och barnbarn i Linköping.

Vi kunde till och med bestämma att ta lite ansvar för barnbarnet Vincent under några dagar när Shasha behövde jobba och Jens skulle ha varit på tjänsteresa till Sri Lanka.
Den 11 mars beslutade Regeringen att sammankomster med fler än 500 personer skulle förbjudas enligt Smittskyddslagen.  Den 12 mars var jag – men inte Akki – på en lysande jazzkonsert på Palladium; Jan Lundgren och Nils Landgren. Jag – och vi – tog vårt ansvar tvättade våra händer och höll fysiskt avstånd.

Dagen efter var vi båda på Ingrids begravning. Där var det svårt/omöjligt att hålla fysisk – än mindre social distans trots att nästan en tredjedel av de förväntade inte dök upp.

Mitt i ett renoveringsprojekt av vår lägenhet på Lagmansgatan har vi 70plussare tvingats till ett ”liberalt” förhållningssätt till myndigheternas anvisningar. Det har blivit för många besök på byggvaruhus och Ikea.

Vad hade hänt om Regeringen beslutat om en total nedstängning av samhället? Våra hantverkare hade ännu inte varit färdiga – än mindre fått betalt. Liksom 1000-tals andra.  

Vad hade hänt om ett par miljoner småbarnsföräldrar inte ens kunnat jobbat om förskolor- och grundskolor ställt in sin utbildning? Det vet Danmark, Norge, Tyskland om ett, några år eller ett par decennier. Vem bryr sig då om generation C(orona)?

Självklart är jag inte ett spår förvånad över att Sverigedemokrater, Kristdemokrater och Moderater försöker plocka snabba, enkla politiska poäng efter ett par månader av ”borgfred”. Regeringen skulle enligt dem ha pekat med hela handen och inte överlämna åt kommun- och regionpolitiker att ta ansvar. Vad de i realiteten gör är att de ifrågasätter den kommunala och regionala självstyrelsen – rätten att bestämma hur mycket invånarna i kommunen och regionen ska betala i skatt. Ärligt talat, i en alltmer globaliserad värld, är det kanske dags att överge den kommunala självstyrelsen – kommunens rätt att själv bestämma över vad äldreomsorgen får ”kosta” och hur den bäst organiseras – offentligt eller privat?  

Oppositionen anser självklart att Regeringen inte har gjort tillräckligt – men skulle de ha urholkat den kommunala självstyrelsen? Den regionala sjukvården har trots allt under stora påfrestningar klarat akuta situationer – även om många planerade operationer har behövts skjutas på framtiden.

Av 280 kommuner har några misslyckats rejält med äldreomsorgen tydligen mest där andelen timanställda är störst. Vems ”fel” är det? Avskyr man ”såssar” är det självklart Regeringens fel – men om vi värnar den kommunal självstyrelsen?

När kunskapsläget är osäkert vilket det onekligen är i en sjukdom/pandemi som debuterade för mindre än ett halvår sedan är det inte fel att vara ödmjuk. Effektiviteten av att använda munskydd är omtvistad – men det är en mycket tydlig markering att politiker bryr sig och det syns.

På vilket sätt har grundskolornas öppenhet ökat smittspridningen?
På vilket sätt har gymnasie- och högskolans stängning bidragit till minskad smittspridning? Jag borde inte vara förvånad över allt för många tvärsäkra utsagor i ena eller andra riktningen – men det gör mig sorgsen att politiker inte kan avstå från att knipa billiga poäng.

Avslutningsvis en kort reflektion om jämförbarheter i nationell statistik. På 1950- och 60-talen stack Sverige rejält ut vad det gällde självmord i befolkningen. Årtionde senare visade det sig att Sverige inte var särskilt annorlunda. Andelen självmord i Sverige var snare obetydligt lägre än i andra jämförbara länder. Vi hade bara varit mer mindre fördomsfulla och mer korrekta om dödsorsaker. Vad vet vi om jämförbarheten i nationell statistik om dödlighet i corona? Om ett par år kan vi kanske få svar överdödligheten per månad och per år?

Grundproblemet återstår. Hur viktig är den kommunala självstyrelsen? Det finns onekligen en poäng i att 280 kommuner som  självständigt ska upphandla skyddsutrustning har problem  när de ska konkurrera med stora nationella aktörer.