Jetlagen och fotbollshysterin håller på att avdunsta i värmen. Dagarna är heta och vattnet varmt och salt. Det är tur att vattnet är vått så vi vet att vi badar. Den stilla havsbrisen ger ingen avkylande effekt när vi kommer upp ur badet. Inte ens hemfärden på den lätt livsfarliga trehjuliga moppen ger någon märkbar avkylande effekt. Inte ens när jag kör i 40 km/tim. Nätterna är också varma eftersom vi avstår från AC:n bland annat av klimatskäl?
För att inte bränna ljuset i båda ändar – och inte bli allt för brända av solen – blir det en del andra aktiviteter också. Vi kör och storhandlar för att inte bara äta ute, jag har hunnit bli klippt och Akki har beställt tid hos frissan. Vi har också handlat papaya, mango, annans och annan frukt så att vi ska överlev frukostarna. Ett par orkidéplantor har också inhandlats som nu pryder vår altan Jag har till och med lyckats lösa några problem med Akkis läsplatta!
Vi har ännu inte hunnit påbörja projektet med att ta ställning till alla offerter och planer för den nya lägenheten – men vi har ytterligare fem veckor på oss. Akki har först en gammal kärlek att lägga ad acta.
Akki har några kvällstimmar de senaste tre dagarna ägnat sig åt att läsa igenom korrespondens från en ungdomsförälskelse i Stockholm från slutet av 50-talet och början av 60-talet. Eftersom det var på den tiden Kungl. Postverket var minst lika pålitligt som epost är idag är det en försvarlig bunt. Det är tidsdokument. Snart tar hon sig an korrespondensen med Ewa och sen återstår vår egen korrespondens med varandra. Nästa problem är om de ska skatta åt förgängelsen?
Vad ska vi göra med alla breven? Själv har jag i min ägo korrespondens från mina invandrade anfäder från 1850-talet skrivna med en utsökt -men nästan oläslig piktur. Även om jag fortfarande kan läsa tyska är tyvärr det mesta ogripbart för mig. Ändå kan jag inte skiljas från dem.
Under tiden har jag hunnit läsa nobelpristagaren Olga T:s underfundiga roman ”Styr din plog över dödas ben”. Snart är det dags att ta tag i hennes tegelsten Jakobsböckerna – 900 sidor. Den kommer att varvas med Gunnar Wetterbergs Skånes historia del II på nästan lika många sidor. Det finns även del III?