Först kom jordbruksrevolutionen när Homo Sapiens övergav jägar- och samlarstadiet. Från att ha jagat djur och samlat örter några timmar dagligen kunde de ägna resten av tiden till att “chilla”. Tiden som bofast jordbrukare blev mycket strävsam och orolig. De behövde jobba och slita mycket mer än sina förfäder jägarna och samlarna.

De industriella revolutionerna innebar bl a att människorna flyttade från slitet på landet till städer som blev alltmer överbefolkade. Så småningom blev livet i staden drägligare, fritiden ökade liksom konsumtionen av allt onödigare grejor.

IT-revolutionen har inneburit några fördelar t ex e-post, messenger och bloggar. Men dessa ständiga uppdateringar som tar tid och hjärnkraft som i stället kunnat användas till angelägnare ting. Det är som för de första jordbrukarna – det gick inte att återvända till jägar- och samlarstadiet eller för det industriella samhället att återgå till äldre tiders jordbruk. Lika lite går det att återvända till gamla it-lösningar.

Livet blir alltmer invecklat – är det utveckling?