För femtio år sedan valdes Olof Palme till ordförande för SAP och efterträdde därmed Tage Erlander som statsminister.

För femtio år sedan fortsatte USA sin upptrappning av invasionen i Vietnam.

För femtio år gick de första människorna på månen.

För femtio år sedan kunde man bara se en kanal på tv i Sverige – såvida man inte bodde i västra Skåne där man kunde se dansk tv – eller i södra Skåne där man vid tjänlig väderlek kunde se östtysk tv – dvs i huvudsak oändliga tal av Walter Ulbricht.

För femtio år sedan skickade vi fortfarande brev via posten för att hålla kontakt med varandra – och det fungerade utmärkt.

För femtio år sedan gick all telefoni via kopparkabel – snabba skriftliga meddelande skickades med telegram, som delades ut av telegrambud.

För femtio år sedan kom vi till Köpenhamn och Kastrup med båt.

För femtio år sedan underrättades vi om vänners förlovningar, lysningar, giftermål och nedkomster genom annonser i dagspressen – endast dödsannonserna återstår.

För femtio år sedan fanns inget Internet.

För femtio år sedan föddes en efterlängtad Ola!

Senectus non est mala, si meditaris quod alioquin fieret