Under de senaste åren har rapporter om ett ökande antal antalet skolskjutningar rapporterats i media. USA har varit särskilt utsatt. Det har givetvis få Trump att twittra om att lärarna borde få beväpna sig i skolan. För en tid sedan visades i tv ett inslag från en skola i USA där lärarna erbjöds lektioner i pistolskjutning. Pistolskjutning som ett komplement till dialogpedagogik, montessoripedagogik, Rudolf Steiner-pedagogik osv. En gång i tiden myntade den beryktade Lennart Svedin begreppet flumpedagogik. Förmodligen var jag inte ensam om att komma på begreppet ”skjutjärnspedagogik” när inslaget om lärarnas utbildning i pistolskytte.

Begreppet ”skjutjärnspedagogik” aktualiserades igår när jag tillsammans med pensionerade kollegor från institutionen i Lund – Nisses småpågar – besökte Malmö universitet och våra yngre kollegor – några befordrade till professorer. Det var före detta studenter och därefter disputerade från institutionen. Vi fick information om hur utbildning och forskning bedrivs idag på institutionen i Malmö. En del var sig likt och annat inte oväntat förändrat.

En ”gammal” kollega till oss hade nyligen fått i uppdrag att planera för den nya polisutbildningen som ska förläggas till Malmö universitet; en omfattande utbildning inte minst kvantitativt med omklädningsutrymme för uniformer, träningslokaler och kassuner för vapen och ammunition. Skjutjärnspedagogik blir onekligen ett nytt inslag även i den svenska akademiska traditionen. Måtte den inte sprida sig lärarutbildningarna.