Så blev det plötsligt sommar med ogräsrensning i rododendronlandet och gräsmatteklippning.

Själv står jag inför ett mysterium. Hur många Peter/Petter Weiland har det funnits i småstaden Malmö runt förra sekelskiftet? Att min mors farfar hette Peter Weiland är väl dokumenterat liksom att han föddes 1851. Att han var målare är jag också ganska övertygad om. När jag därför i några artiklar från Arbetet i slutet av 1890-talet och 1901 hittade en Peter Weiland i samband med Malmö Folkets Park högg jag direkt att det måste vara min mors farfar. Efter ett par besök på Arbetarrörelsens arkiv här i Malmö där jag läst igenom ett antal styrelseprotokoll från Folkets Parks begynnelse återfinns en Petter/Peter Weiland men han uppges vara cigarrarbetare. Inte mig emot – men denne Peter Weiland återfinns inte i de digitaliserade folkräkningarna. Kanske det förhåller sig som så att cigarrarbetaren som aktiv socialist runt förra sekelskiftet motsatte sig sådana kungliga påbud som folkräkningar – Storebror ser dig? (Långt innan Goggle visste allt om oss!) Däremot har jag idag upptäckt en Peter Wejland (med j) i Dödsbok 1901-2013 som föddes 1862. Två Peter Weiland – hur sannolikt är det i Malmö runt förra sekelskiftet med 60852 invånare hade två personer med ett inte helt vanligt namn? Tydligen 1 på 30000. Det hade jag förlorat ett vad på!