På söndag är sista dagen att lägga röstsedlarna i de tre valurnorna. Inte är det som förr i tiden – dvs. senast 2010 – när valdagen var som den varit sedan åtminstone i början av 1920-talet – att valdagen var tredje söndagen i september. I år är det andra söndagen i september. Allt ska jäktas fram. Därför är det inte konstigt att allt flera väljare bestämmer sig närmare valdagen.

Som vanligt sitter mitt hjärta till vänster. Men beslutsvåndan blir allt mer besvärande. Miljöfrågorna blir allt mer påträngande och där är Mp verkligen värda en röst. Det fria skolvalet och privatiseringen av ”vård, skola, omsorg” menar jag har lett till en ökad segregering i samhället. Det är på sikt en mycket allvarlig utmaning för den ”svenska modellen” och den svenska demokratin. När det privata vinstintresset blir viktigare än den grundlagsreglerade medborgerliga insynen (anonymitetsskydd, meddelarfrihet, efterforskningsförbud; TF kap2) i offentligt finansierad verksamhet som skola och vård omöjliggörs, när skolor kan gå i konkurs och elever ställas på ”bar backe” för att profiten försvunnit till något skatteparadis tycks Mp tyvärr inte längre vara ett pålitligt alternativ. Sossarna har tyvärr inte heller klargjort att ”kvalitet i skolan” innebär att TF kap 2 ska gälla – även för icke-kommunala skolor. Aktiebolagslagen – och ägarnas vinstintressen – tycks vara viktigare än elevernas (och deras föräldrars) möjligheter att granska verksamheten.

Skolor – och för den delen även vård och omsorg – är en typ av kollektiva tjänster som inte är riktigt jämförbara med andra tjänster som resor, krogbesök, konsumtion av media. Där är det inte hela världen – även om det är trist – om resan inte blev som tänkt när man läste om den i annonsen, servicen på krogen var usel eller tvprogrammet kasst. Nästa gång väljer man en annan resebyrå, en annan krog eller ett annat tvprogram. En skola är man mer eller mindre tvungen att stanna kvar på under en lång tid liksom ett vårdhem. Därför är det viktigt med möjligheter till ordentlig insyn i och möjligheter att kritiskt granska skolor. Det är också viktigt att alla medarbetare på alla skolor fritt kan underrätta media om missförhållanden. Idag är det bara medarbetare inom kommunalt drivna skolor som har denna grundlagsfästa möjlighet.

Det är knappast konkurrens på lika villkor?

Glöm inte att rösta!