Hur lär vi oss språk? Jag är visserligen inte helt övertygad om att Chomsky och hans generativa grammatik ännu kan kastas på vetenskapens sophög, möjligen kan jag Piaget och hans kunskapsteoretiska resonemang få visst stöd eftersom datorn (roboten) hitintills endast lyckats lära sig mycket konkreta föremål. Testpersonerna – roboten och läraren – verkade dock mest inspirerade av en glad eller ledsen Skinner. Oavsett de kunskapsteoretiska övervägandena är det ett imponerande genombrott att från grunden – som ett spädbarn – lära datorn ett språk. Visserligen ännu ett mycket elementärt språk. Men hur lång tid tog det för de första ”människorna” att få ett utvecklat språk?

Lite mindre konstigt – det har i grunden legat i luften sedan Galvan (?) upptäckte elektriska impulser i musklerna – men trots allt mycket imponerande var det följande inslaget där läkare som opererade in elektroder i hjärnan lyckades ta bort/dämpa Parkinsonskakningar eller de som var på god väg att få proteser på amputerade händer att återfå inte bara rörelse utan även känsel i ”handen”.

Jag måste således rekommendera dagens – 21 februari – Vetenskapens värld. Kolla stv.play!