Det är varmt i Coober Pedy. Dagens högsta notering är 40 grader. Då slutade kameran att fungera! Men vi fick arbeta oss vidare efter opalfynd. Dessbättre finns det i dagens opalfällor luftkonditionering. Det var avsevärt sämre arbetsvillkor för de första opalletarna i början på 1920-talet. Kommunikationerna med omvärlden var minst sagt mycket bristfälliga och vatten var en bristvara. Men eftersom 95% av världens opaler kommer härifrån undrar jag hur den som gjorde de första opalfynden förstod att de var värdefulla och värda allt slit? Det är knepigt med infrastrukturen här i landet. Utbyggnaden av nätet för datakommunikation är tydligen lika politiskt laddad som utbyggnaden av järnvägsnätet i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var skilda spårbredder för tågen i några av delstaterna. Det var tydligen inte förrän på mitten av 1950-talet som politikerna kunde ena sig om en gemensam spårbredd. Den politiska striden står idag het om hur och vem som ska finansiera utbyggnaden. Det tycks bi den första svåra nöten för den nyvalda konservativa regeringen att ta ställning till. Efter åtta timmars busstur har är vi nu i Alice Spring. Vi har blivit uppgraderade. Vi har nu en fungerande wi-fi på rummet. I natt var det ett rejält oväder med myckt blåst och en hel del regn i Coober Pedy. Nu är det emellertid åter rejält varmt och AC:n går för fulla muggar.