Som vanligt har “studierektor” Björklund lyckats få uppmärksamhet för ett nygammalt förslag – redovisa ogilitg frånvaro i elevens betyg. Lite sent att göra något åt det när terminen är slut har många tyckt. Det har redan sagts och skrivits en hel del kloka (och för all del en hel del mindre förnuftiga) synpunkter i ämnet.

Min ensamma fundering är att det även i betyget borde redovisas hur många “lärarlösa lektioner” eleven haft och kanske inte minst hur många lektioner eleven haft utan behörig lärare för den kurs och det ämne som stod på schemat. En elev som ofta möter en kateder med en obehörig lärare eller ännu värre en kateder utan någon lärare alls kan med rätta fråga: “Varför ska jag bry mig om skolan – när skolan inte bryr sig om mig?

Om antalet timmar med lärarlösa lektioner och/eller med obehöriga lärare också redovisades i elevens betyg kanske det skulle finnas grund att fundera över varför eleven över huvudtaget gått till skolan när det varit oklart om det är någon pedagogisk poäng med att närvara.

Vad ska eleven göra när skolan skolkar? Beklaga sig över dåliga betyg? Kräva extra poäng vid ansökan till gymnasieutbildning eller högskoleutbildning?

Elevens betyg är en offentlig handling och därmed tillgänglig för arbetsgivaren. Är det inte då okså rimligt att antalet lärarlösa lektioner och antal lektioner med obehöriga lärare redovisas offentligt?