Dessbättre var jag inte ensam om att komma på tanken att som “gräsrot” i Vellinge – kommunledning vill nog snarare benämna oss som “ogräsrötter” – anmäla mig till att bli “god man” åt ett ensamkommande flyktingbarn. Det blev en rejäl spark i skrevet på en självgod och arrogant kommunledning. Om det var opinionstrycket i Vellinge eller partiledningen i Stockholm som efter en vecka fick moderaterna i Vellinge att göra sin canossavandring för att faktiskt själva acceptera att ta emot flyktingbarn är likgiltigt. Huvudsaken är att hut går hem!

Efter två informationsmöten med överförmyndaren erhöll jag och 10 andra vellingebor våra “huvudmän” som vi ska vara god man till. Jag har i eftermiddags träffat min huvudman Suleimin och pratat med honom via tolkning och en knastrig högtalartelefon. Han pratar i princip bara darriska som tydligen är nära besläktat med persiska. Talibanregimen hade tydligen det dåliga omdömet att döda hans pappa och bror! Migrationsverkets tolk hade tydligen lyckats med konststycket att missa hans efternamn (som jag förhoppningsvis lyckades reda ut). Även hans födelsedatum var det oklarhet kring – något krångel med översättning från muslimsk till västerländsk kalender. (Jag hittade en sanslös kalenderkonverterare på nätet – men litar inte helt på den så detta får Migrationsverket gräva djupare i!). Suleimin tyckte efter åtta års skolgång om alla ämnen i skolan? På fritiden var det (föga förvånande) fotboll som gällde!

Det ska bli intressant och spännande att följa handläggningen av detta ärende från insidan. Utöver allmänt moraliskt stöd till grabben, ska jag hjälpa till att fixa fram “kulor” så att han kan få rimliga skor och vinterkläder ska jag vara med vid alla hans formella myndighetskontakter. Jag älskar bottom-up perspektivet på intrikata implementeringsproblem.

De närmsta dagarna kommer dock i huvudsak att ägnas åt takmålning och flytt av böcker, bokhyllor, bord, stolar etc. på ovanvåningen för att förbereda måndagens golvslipning där uppe. Vi får verkligen hoppas att målet är mödan värt – för resan är onödigt mödosam.