Att lära sig kinesiska eller franska kan komma på ett ut. Resan till Kina i mitten på oktober, när både Akki och jag är pensionärer på riktigt, innehåller dessbättre en svensktalande reseledare och på kanalturen i månadsskiftet juni/juli har Akki och jag tillgång till Jens med omfattande frankofila språkliga erfarenheter. Han rekommenderas till 1:e translator och kommunikatör med lokalbefolkningen och de få gånger vi behöver ringa från slussen för att klara ut smärre teknikaliteter. Även om det lär vara bra för pensionärers hjärnaktiviteter att sysselsätta sig med utmaningar så kommer förmodligen kurser i kinesiska och franska, särskilt de egendomliga passé simple tempuset, att snarare förvärra den allt närmare kommande åldersförvirringen. Vi får inte utmana ödet med sådana excesser utan förlita oss på välutbildad ungdom. Att han dessutom numera är veteran – åtminstone i frankofilasammanhang i jämförelse med resten av manskapet – innebär en bra reseförsäkring.

Kaptenen på båten har att lägga kursen. Alternativen är dock – som vanligt för ledare – mycket begränsade eftersom vi ska följa en bestämd rutt. Vi förväntar oss dock ett demokratiskt ledarskap där ancenitetsprincipen (obs inte senilitetsprincipen) väger tungt! Johanna och Fredrik får väl betraktas som fripassagerare (som kan avancera till matroser) och därför kan förväntas hjälpa till med dukning och andra enklare köksgöromål. Väl förrättat värv belönas med at under överinseende av tjänstgörande kapten tjänstgöra som 2:e och 3:e styrman. Vem som ska ansvara för inköp av nybakade baguetter och annat för frukost får besluts senare? Farfar tar ensamt ansvar för att det ständigt finns kaffe tillgängligt – jag ska ju göra någon nytta utöver att aktivt delta i disken efter frukost och lunch. Carina och Akki får leda och fördela arbetet i ”köket” till lunch.

Som den begåvade läsaren inser behöver jag något att se framemot efter 6 (sex) timmar i kommersialismens tjänst för att få fart på den svenska ekonomin – besök på badrumsinredningsföretag, skobutiker (riktiga som verkligen är ovanliga numera) och inte minst på Hornbach (ffg) som verkligen var omfattande. Det kallar jag motvind över -2 och inte en finne framför oss – men Akki är sällsynt vältränad för shopping – jag själv enbart för eftertänksamt spatserande. Men Akki får mer skött än jag.