Så har jag då blivit av med min följeslagare de senaste två veckorna. Kissepåsen med tillhörande katet avvecklades under helt odramtiska former i förmiddags. Dock fick jag rejäla påsar med blöjor i skilda storleker med mig hem och kisseunderlägg till sängen.smiley Jag fick också ordentliga träningsanvisningar. Dessutom ska jag nu gå från att dricka mycket till att begränsa mitt vätskeintag – i synnerhet kaffe och öl. Ett minskat kaffedrickande kommer att bli en utmaning. Dessutom dröjer det till augusti innan jag får börja cykla. De kommande veckorna får jag inte heller klippa gräsmattan eller ägna mig åt tunga lyft. Det blir lättare att leva med. Annars gäller att kissa så lite som möjligt – dvs. hålla sig så länge som möjligt. Inledningsvis ska jag också minska på promenerandet för att sedan successivt öka.

Ännu så länge är läget således under kontroll och snart tycks det alltså vara slut på “rast, vila”.