Under mina yrkesverksamma år läste jag många SOU och Ds i tjänsten. Under 1970- och 80-talen var de ofta utförliga, välskrivna och väl underbyggda. Utredarna fick tid att tänka efter före. Det gavs tid för att noggrant reflektera över konsekvenser av skilda alternativ för politiska beslutsfattare. Utredarna gavs möjlighet att utnyttja vetenskaplig kompetens. Allt efter hand fick de stackars ”utredarna” allt snävare tidsramar och allt tydligare politiska uppdrag. Svåra och viktiga politiska beslut fick inte längre ”dras i långbänk”.  Bättre fort men kanske fel för att visa handlingskraft. Min specialitet har aldrig varit internationell politik. Ibland har emellertid mina skrifter om implementering av komplexa reformer inom professionella organisationer som högskolan inspirerats av anarkistisk teori som kännetecknar delar av internationell politik.

Jag har nyss slutfört läsningen av Ds 2022:7 Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige. Jag är inte imponerad. Ett par exempel.

Analysen bygger bl.a. på att det inom överskådlig tid kommer att vara ett auktoritärt styre i Ryssland – även efter Putin. Det är en förvånande pessimistisk syn på demokratins inneboende kraft om än i ett tusenårigt patriarkalt Ryssland. Om CocaCola och McDonalds har kunnat infiltrera rysk kultur varför skulle inte demokrati kunna?

Analysen bygger också på att det i USA framöver blir stor enighet om att stödja Nato. Analysen tycks förutsätta att Trump eller en snarlik republikan inte blir vald till president eller att det inte blir republikansk majoritet i kongressen. En gång i tiden inbillade jag mig inte för ett ögonblick att Trump kunde bli vald till president. Fel, fel, fel. Alltför många i USA ser på Europa med misstro.  ”America first”

Enligt Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige” är USA ”den mest betydande aktören för säkerheten i Europa.” (s33) Om beslutsprocesserna konstaterar rapporten att ”Nato fattar beslut genom enhällighet.” Så om USA – eller Turkiet – inte anser det värt kostnaden att försvara Sverige så är Nato inte mycket värt. Å andra sidan har icke-Natolandet Ukraina hitintills lyckats hyggligt mot ryska anfallskriget. Den ryska stridsmakten tycks misslyckas med det mesta.

I ”tidernas begynnelse” gjorde Akki och jag en överenskommelse. Jag skulle få besluta om allt ”viktigt”; som att gå ur FN, gå med i EU, gå med i Nato osv allt annat har Akki fått besluta om. Nu har min beslutskompets nått vägs ände. Jag har aldrig i hela mitt liv röstat i Eurovision Song Contest. Jag vet inte ens hur man gör! Ikväll har Akki mandat att lägga så många röster hon kan på Ukrainas bidrag oavsett kvalitet. En knäpp på näsan åt Putin – men dessvärre bryr han sig inte.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige är också en knäpp på näsan. För vem?