”Pythagoras sade att våra liv liknar den stora folksamlingen vid de olympiskaspelen: somliga tränar kroppen för att vinna ära i spelen, andra kommer dit med varor för att sälja och tjäna pengar. Sedan finns det några, och de är inte de sämsta, som inte söker annat utbyte än att se hur och varför alla saker görs, och att vara åskådare till de andra människornas liv för att kunna bedöma sitt eget och förbättra det.”
(Montaigne; Essayer Bok I kap 25, Om barnuppfostran s 181; övers Jan Stolpe) Detta formulerades för mer än 2000 år sedan när olympiader var en jämförelsevis ny företeelse. Montaigne refererade det för snart 500 år sedan när knappast någon visste vad en olympiad var. Snacka om spaning in i framtiden!