Den 24 november blev jag första gången ”god man” för ett ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Mot mina förväntningar fungerade mina kontakter med handläggande tjänstemän på Vellinge kommun hyggligt; enda undantaget var en incident med skolledningen på Sundsgymnasiet. Den hårt ansträngda personalen på Migrationsverket gjorde ett efter omständigheterna gott jobb. Det fanns tolkar på plats, handläggningsordningen tydliggjordes och intervjuerna i samband med asylprövningen var ingående och sakliga. Det var därför inte svårt att tacka ja till ytterligare ett uppdrag som god man i februari 2011. Även denna gång fungerade kontakterna med skolan och socialtjänsten i Vellinge, Flyktinghälsan och sjukvården i Malmö. Kontakterna med Migrationsverket fungerade på ett bra sätt. Det fanns goda skäl att prata väl om Migrationsverket och gärna åta sig ytterligare ett uppdrag.

I slutet av maj 2013 åtog jag mig ytterligare ett uppdrag som god man. Denna gång blev det knepigare. Det ensamkommande barnet hade nämligen först blivit registrerad i Österrike men där avvikit från förläggningen och tagit sig till Sverige. Enligt Dublinförordningen skulle han då återsändas till Österrike för att få sitt asylärende prövat där. Samtidigt trädde emellertid ett ”undantag” i Dublinförordningen i kraft. Flyktingar under 18 år – dvs barn – ska få sin sak prövad i det land de befinner sig; dvs i detta fall Sverige. Under ganska lång tid – hela sommaren – funderade Migrationsverket på hur ärendet borde handläggas. Först efter påstötningar från min sida upptäckte Migrationsverket att ärendet hamnat mellan två stolar dvs enheter på Myndigheten. En åldersutredning sattes igång. Med utgångspunkt i hårt kritiserade (och gravt metodlogiskt felaktigt) röntgen av tänder och handleder ansåg plötsligt Migrationsverket att det ensamkommande barnet var över 18 år. Detta meddelades vid ett ”samtal” på Migrationsverket och barnet skildes från sitt boende, skolgång och god man med omedelbar verkan. Jag blev upprörd och anmälde handläggningen till Justitieombudsmannen den 13 december 2013.

Äntligen – den 9 april 2015 – riktar JO kritik mot Migrationsverkets handläggning!
http://www.jo.se/PageFiles/6388/6942-2013.pdf

P.S. Ett halvår efter min anmälan dvs i maj 2014 underrättades jag av den asylsökandes advokat att han erhållit permanent uppehållstillstånd och att hans egna uppgivna ålder accepterats.