När man är gris på Bali
är det lätt att vara salig
-eftersom de har ett gott liv även efter jul.
På stranden turisterna i solen grillas
medan kultingarna har kul.
Detta kan av alla gillas.
Med mindre kolesterol –
vi når ett nyttigt mål?
Därför som turist på Bali
är det lätt att bli salig.