I senaste numret av Forskning och framsteg (FoF 12/3) refereras kortfattat Fredrik Sjögrens doktorsavhandling ”Den förhandlade makten”. Av referatet framgår det att även i en del svenska offentligt finansierade skolor jämställs bibelns skapelseberättelse med evolutionsteorin. Det trodde jag inte var möjligt i dagens svenska skola. Det var inte ens möjligt i den skola jag själv gick i på 1950-talet och 60-talet i Malmö. En skola som ibland hade likheter med den klassiska filmen ”Hets”. Vi hade ett ämne som benämndes ”Kristendom”. Vi hade dagliga obligatoriska morgonböner. Men inte ens vår lärare i kristendom (morgonbönerna har jag mycket diffusa minnesbilder av) antydde med ett ord att skapelseberättelsen var mer än en myt eller metafor.

Jag har inte hunnit kolla men det skulle vara ganska uppseendeväckande om det av någon av läroplanerna framgår att skapelseberättelsen ska jämställas med evolutionsteorin. Avhandlingsförfattaren antyder att det inte är ett ovanligt fenomen! Förklaringen anges vara att lärarna och skolan känner en press från föräldrarna som om inte skapelseberättelsen jämställs med evolutionsteori n hotar att flytta sina telningar till en annan och för föräldrasynpunkter mer lyhörd skola med en tydlig teokratisk inriktning. Kan detta verkligen stämma överens med den demokratiska värdegrund som den svenska skolan förväntas försvara. Eller är demokratin också förhandlingsbar?