Så har det varit upprop för ensamkommande flyktingbarn i Vellinge kommun. En historisk händelse i en xenofob kommun. Uppropet förlöpte helt utan upplopp från kommuninvånarna. Kvällspestens intresse har tydligen blivit rejält avkylt av dagens svinkyla. KvP har annars med maktens arrogans försökt övertyga mig om att en artikel om min ”huvudman” skulle vara en god sak för honom och de övriga ensamkommande flyktingbarnen. Jag är mycket tveksam till om socialpornografi gynnar de ensamkommande flyktingbarnen. Risken är stor att xenofoberna får vatten på sin kvarn.

Uppropet var annars sig ganska likt från liknande övningar för sådär en 35 år sedan. Ganska förväntansfulla, tysta och småviskande pojkar men desto mer beskäftiga ”gode män” satt i en för trång sal tillsammans med två inte alltför bra tolkar. Det mest besynnerliga var att några av de ”gode männen” med emfas framhöll vikten att det gjordes tydligt för grabbarna att de var skyldiga att gå i skolan; det råder skolplikt. Det gör det förvisso – men enbart upp till 16 års ålder. Jag låg lågt och påpekade inte att skolplikten förmodligen inte omfattade flera av grabbarna. Det kunde ha blivit uppror och ovidkommande diskussioner om jag ifrågasatt lärarens och några av de vuxnas auktoritet?

Så har jag äntligen fått ut min huvudmans sjukjournal. ”Främmande metall föremål” syns tydligt på röntgenbilderna(enl. doktor Levinsson sic!). Dessutom har min huvudman något ”trassel” med en av sina testiklar – som han inte haft råd eller varit rädd för att få opererat i Afghanistan! Råd bör han ha här och ett gott råd är säkert att låta operera det här. Jag har ju stort förtroende för skickliga svenska uruloger. Han missade dessutom dagens upprop. Han var återigen hos tandläkaren.

Nåväl – läraren gjorde annars ett hyggligt intryck (trots att hon inte gjorde någon markering i skolpliktsfrågan). Men vi måste ligga på så att de frustrerade tonårsgrabbarna får ordentligt med idrott och motion.